TRUNG REBEL

Địa chỉ:  100/29 Ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn – TP HCM.

Điện thoại: 0962967539

Email:tranngocminhtrung42@gmail.com

SACOMBANK:
STK: 060141574161 TRẦN NGỌC MINH TRUNG. Chi Nhánh Đông Thạnh